News & Events

Coginio gyda Mr Henry | Cooking with Mr Henry

by | Apr 12, 2023 | Events | 0 comments

Drychwch pwy sy’n dod i Diod ar benwythnos Llandeilo Literature Festival – Mr Henry.

Cyfle i gwrdd a Mr Henry a coginio rysait ‘rocky road’ o’i llyfr Cegin Mr Henry. Bydd y sesiwn yn addas i blant o bob oedran.

Tocynnau – £7 y plentyn, oedolion am ddim. Cysylltwch ar post@diod.cymru i archebu lle.

Look who’s coming to Diod the weekend of the @llandeilolitfest – Mr Henry

A chance to meet him and have a go at his rocky road recipe from his book Cegin Mr Henry. The session is suitable for children of all ages.

Tickets – £7 per child, adults free. Get in touch on post@diod.cymru to book your space.