Croeso i Diod

Y lle i gael paned a chacen

Siop Coffi a Gwin yng nghanol Llandeilo

Bwyd cysur, lleol yng nghalon Llandeilo.

Coffi, Cacennau a Chiniawau Ysgafn

Ar agor chwech niwrnod yr wythnos, ac yn darparu naws ac awyrgylch Sgandi-Gymreig hamddenol.

Croeso i Diod – Y lle i gael paned a chacen.

Siop Coffi a Gwin yng nghanol Llandeilo

Mae Diod, sy’n gweini coffi, cacennau a chiniawau ysgafn gwych, yn agored chwe diwrnod yr wythnos, ac yn darparu naws ac awyrgylch Sgandi-Gymreig hamddenol.

Mae bwyd yn cael ei weini drwy’r dydd yn Diod, sydd wedi’i leoli yng nghanol Llandeilo, ac yn lle gwych i gwrdd â ffrindiau, mwynhau paned a llonyddwch, neu ymgolli mewn llyfr. Mae defnyddio cynnyrch lleol yn allweddol, a byddwch yn gallu mwynhau bwyd a diod o Gymru gan gynhyrchwyr megis Gower Coffee, Tea Traders Wales, Gwinllan Llaethliw, Siocledi Sarah Bunton, a mwy.

Yn ogystal â gweini bwyd trwy’r dydd bob dydd, mae gan Diod hefyd ddewis gwych o Win a Chwrw sydd ar gael i’w yfed ar y safle neu i’w gymryd oddi yno.

Cludiant Lleol

Beth am ofyn i ni gludo eich cinio atoch chi? (Canol tref Llandeilo.) Mae ein coffi, ein cacennau a’n ciniawau ar gael i’w cymryd allan a gellir eu harchebu ymlaen llaw ar-lein. Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma.

Bwydlenni

Cacen a Choffi, Brecwast neu Ginio, mae popeth ar gael yma. Trwy weithio gyda chyflenwyr bwyd lleol, mae ein bwydlen yn llawn saladau, brechdanau, tameidiau ar gyfer brecwast, cacennau, a phrydau arbennig. Rydyn ni hefyd yn ceisio darparu ar gyfer unrhyw ofynion deietegol, ac mae yna ddewis o gacennau a chiniawau heb glwten ar gael bob amser.

Siop arlein

Er mwyn sicrhau bod ein cynnyrch ar gael i chi gartref, mae Diod wedi dethol cynhyrchion gwych yn arbennig ar gyfer ein siop ar-lein. P’un a yw’n goffi blend Diod neu win o’n siop win. Porwch a phrynwch yma

Pam dod i Diod?

  • WiFi i Gwsmeriaid
  • Yn Croesawu Cŵn
  • Yn Croesawu Plant
  • Dewisiadau Heb Glwten
  • Opsiwn Cymryd Allan ar Gael

 

“Es i ar fy union i Diod, siop coffi a gwin smart na fyddai’n edrych allan o le mewn unrhyw faestref grand ddinesig, a lle roedd y rhan fwyaf o’r cwsmeriaid yn archebu eu brecinio yn Gymraeg.” Wales Online – Ebrill 2022.

Newyddion a Digwyddiadau

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf gan Diod ar gael yma, gan gynnwys nosweithiau thematig, lansio bwydlenni newydd, a mwy.

Dre Twt is on the way to Llandeilo

Dre Twt is on the way to Llandeilo

We are unbelievably excited to be bringing Dre Twt ‘Ar y Ffordd’ to Yr Hen Farchnad for role playing extravaganza for your children. Based in St Clears, for the first time this Summer Dre Twt are heading on the road and to Llandeilo. They'll be with us for 2 days, one...

Caru Marchnata a Coffi? | Love Marketing and Coffee?   

Caru Marchnata a Coffi? | Love Marketing and Coffee?   

Rydym yn Recriwtio | We are recruiting  Cynorthwyydd Marchnata | Marketing Assistant  We are looking to add to our friendly and passionate team. This is an exciting role for someone who is passionate about marketing and the hospitality industry. The role...

Celebrate Valentine’s Day at Cegin Diod

Celebrate Valentine’s Day at Cegin Diod

To celebrate Valentine's Day we've got the perfect sharing platter on the specials board for you to share with your other half (and what's more it will also be available as a take away option). The Cegin Diod Burger sharing board includes...... 2 cheese and bacon...

Messy Play with Anibendod at Cegin Diod – Sold Out

Messy Play with Anibendod at Cegin Diod – Sold Out

Date - 10 February Time - 10am Cost - £7.00 per child. Under 6 months free Location - Yr Hen Farchnad, Carmarthen Street, Llandeilo, SA19 6BJ (parking will be available at Yr Hen Farchnaf) Refreshments available from Cegin Diod Coffee for the adults and messy play for...

Diod Deliveries – Diod â’r Daith – Eisteddfod yr Urdd

Diod Deliveries – Diod â’r Daith – Eisteddfod yr Urdd

Heading to the Eisteddfod yr Urdd in Llandovery this year? Why not book yourself a Diod Picnic Box or Grazing Box to be delivered to Llandovery either to the Maes or the campsite. Boxes must be preorder online using the form below and would be delivered by 11.30am at...

Save the date – The Paint Along Lady is Back

Save the date – The Paint Along Lady is Back

Join us Friday the 21st of April for our next evening with The Paint Along Lady. An informal evening suitable for anyone who just loves to create and paint while socialising with friends. While enjoying a glass of Prosecco and your own grazing bowl you’ll be guided...

Cocktail Making Experience

Cocktail Making Experience

We’re excited to bring you our Cocktail Making Experience in collaboration with Y Bañera. You’ll usually find Bañera in Aberystwyth but they’re bringing their cocktail making skills to Llandeilo for one night only. The evening will include…… - A cocktail Demo - An...

Coginio gyda Mr Henry | Cooking with Mr Henry

Coginio gyda Mr Henry | Cooking with Mr Henry

Drychwch pwy sy’n dod i Diod ar benwythnos Llandeilo Literature Festival - Mr Henry. Cyfle i gwrdd a Mr Henry a coginio rysait ‘rocky road’ o’i llyfr Cegin Mr Henry. Bydd y sesiwn yn addas i blant o bob oedran. Tocynnau - £7 y plentyn, oedolion am ddim. Cysylltwch ar...

Welsh Cheese and Wine Evening – 14th April

Welsh Cheese and Wine Evening – 14th April

A relaxed evening enjoying Welsh cheese and drinks. Our Welsh cheese board will be laid out for you to graze as much as you want. Then choose drinks from our wine list including our Welsh wines (other drinks available if you're not a wine fan). Price includes the...